Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Torben Christensen

Styrk lokale fællesskaber

Det demokratiske fællesskab er grundstenen i det danske samfund. Men det er en grundsten vi ikke kan tage for givet. For at vi alle føler at det demokratiske fællesskab også er vores, skal vi hver især inviteres indenfor. Og ikke kun når der er valg. Jeg vil arbejde for at borgere inddrages i beslutninger lokalt. Bl.a. ved at kommunen understøtter oprettelse af lokalråd, i alle kommunens by/landsby fællesskaber, som kan bistå når der skal tages beslutninger lokalt. Disse lokalråd skal i videst muligt omfang inddrages i beslutningsprocessen, eksempelvis ved at byrådet nedsætter §17 stk.4 udvalg*, til behandling af konkrete opgaver lokalt.
Fællesskaberne kan også styrkes i et øget samarbejde mellem kommunen og foreninger lokalt, såkaldt samskabelse. Hvor nogle af de opgaver som vi traditionelt ser som kommunale, kan løses i fællesskab. Effektivt og med et øget tilhørsforhold til det kommunale fællesskab for den enkelte til følge.

* Lov om kommunernes styrelse §17 stk.4: I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Om mig

Jeg bor på en landejendom ved Foldby, sammen med min kone og tre børn. Her driver vi et mindre økologisk deltidslandbrug. Mit primære arbejde er som projektleder hos rådgivningsfirmaet PlanEnergi. Derudover er jeg ekstern lektor på Aarhus Maskinmesterskole.
Jeg er selv uddannet automekaniker og maskinmester, og har rejst rundt i verden som tekniker i nogle år, før jeg startede som underviser på maskinmesterskolen i 2008. Jeg har i forbindelse med min undervisergerning haft mulighed for at efteruddanne mig, og har taget en Masteruddannelse (MSc in Renewable Energy Systems Technology) fra Loughborough University i England.
August 2017 stoppede jeg som fuldtidsansat på maskinmesterskolen, og startede hos PlanEnergi. Her arbejder jeg med udvikling af vedvarende energi.