Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Torben Christensen

Hæv den grønne overligger

For fremtidige generationers skyld, vil jeg arbejde for at belastningen af klima og miljø i Favrskov bringes i balance. I forhold til klimabelastning gælder det specielt transport, elektrisk energi og landbrug.
Energiproduktionen i Favrskov, som primært er varmeproduktion til opvarmning, er overordnet på vej væk fra kul, olie og gas. Og det er godt. Men vejen væk fra de fossile brændsler, går gennem øget elektrificering. Og her skal Favrskov være meget mere ambitiøs. Det gælder produktion af elektricitet med vind og sol. Men det gælder også brug af elektricitet eksempelvis med varmepumper i fjernvarmen, med elbiler, og med udvikling af lagringsløsninger, bl.a. til opgradering af biogas ved brug af elektricitet, så biogassen kan pumpes ind i gasnettet som naturgas. Naturgassen kan så efterfølgende bruges eksempelvis til transport. For at alt dette kommer til ske, skal kommunen indtænke mål for disse områder i klimaplanen.
Landbruget i Favrskov står også for en stor del af kommunens klima og miljøbelastning, og her skal kommunen arbejde aktivt for at der vælges dyrkningsformer og fødevaretyper som reducerer belastningen fra landbruget.

Om mig

Jeg bor på en landejendom ved Foldby, sammen med min kone og tre børn. Her driver vi et mindre økologisk deltidslandbrug. Mit primære arbejde er som projektleder hos rådgivningsfirmaet PlanEnergi. Derudover er jeg ekstern lektor på Aarhus Maskinmesterskole.
Jeg er selv uddannet automekaniker og maskinmester, og har rejst rundt i verden som tekniker i nogle år, før jeg startede som underviser på maskinmesterskolen i 2008. Jeg har i forbindelse med min undervisergerning haft mulighed for at efteruddanne mig, og har taget en Masteruddannelse (MSc in Renewable Energy Systems Technology) fra Loughborough University i England.
August 2017 stoppede jeg som fuldtidsansat på maskinmesterskolen, og startede hos PlanEnergi. Her arbejder jeg med udvikling af vedvarende energi.